SPONSORS

Organisations

We invite organizations to support our ensemble through donations as well as material and/or knowledge exchange.

www.affta.ab.ca

Informujemy, że nasza  organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  „Wsparcie struktur organizacji polonijnych w USA, Kanadzie i Australii”

Kwota dotacji: 4,500 PLN w 2022 r.  Całkowita wartość zadania publicznego: 225 520,00 PLN.

Zadanie publiczne „Wsparcie struktur organizacji polonijnych w USA, Kanadzie i Australii” dotyczy m. in. dofinansowania zakupu strojów ludowych wynagrodzeń księgowej, instruktora i garderobianej, wynajmu sal na warsztaty, biletów i zakwaterowania choreografa, wynagrodzenie choreografów, akompaniatora muzycznego itp.

Businesses

Kings Bakery Ltd.
11769 40 St SE Unit 105, Calgary, AB T2Z 4M8

Individual Donors

  • Marcin. P. Rembisz

Everybody is welcome to support our organization.